Volgers

zaterdag 3 december 2016

Kaart en update - Card and update

Eerst en vooral wil ik iedereen graag bedanken voor het uiten van
hun steun en lieve berichtjes, dank je wel lieve medebloggers.

First of all I want to express my thankfulness to you all for your
sweet messages and endorsements, so thank you my dear 
fellow bloggers.

Voor wie geen update van de situatie wil, toon ik hier eerst
mijn kaartje voor vandaag.

For those who do not want an update of the situation I
will first show today's card.


En dan nu de update. Na 3 bezoeken aan het ziekenhuis te 
Leuven, eerst om alle mogelijke onderzoeken te
ondergaan, dan om een gesprek met een werkgroep te
hebben (dat is een team van allerlei specialisten, ieder
heeft zo zijn eigen vakgebied) en als laatste een afspraak
met de chirurg is dit de situatie. Mijn gehemelte is
blijkbaar veel te laag (wist niet eens dat dat kon πŸ˜ƒ)
Wat ik al wel wist omdat mijn kaakscharnier verkeerd in elkaar
zit heb ik na al die jaren zoveel pijn. Het kraakt langs beide
kanten en de onderkaak verplaatst zich dan wat ongeloofelijk
veel pijn doet. Ik zit met een constante pijnlijke druk op beide
scharnieren en heel veel bewegingen zijn gewoon niet meer
mogelijk. Zelfs iets banaals als je vinger aflikken als daar
wat op hangt gaat niet meer. Er moet dus geopereerd worden.
Mijn bovenkaak moet naar voor geplaatst worden en
gesplit worden om ze te verbreden. Voor beide ingrepen gaan
ze bot gebruiken uit mijn dijbeen. Helaas kan die operatie
niet meteen. Eerst moet de orthodont de positie van mijn mond
gaan verplaatsen zodat mijn beet juist zit na de operatie.
Dit duurt normaal gezien ongeveer een jaar, maar omdat ik
zoveel bewegingen niet meer kan en zoveel pijn heb gaan
ze zien of het op 6 maanden kan. Ik kan ten vroegste terecht
op 27 januari bij de orthodont en dan weet ik meer. Ik zal dus
nog zeker 8 maanden met de pijn moeten blijven lopen.

Here's the update. After 3 visits in the hospital, first for all the
tests and examinations, then to see a workgroup (this is a team of specialists, they all have their own area of expertise) and
finally to see the surgeon, this is the verdict. Apparantly my
palate is way to low (I didn't know this was possible πŸ˜ƒ)
What I did know is that my jaw hinge is wrong, it works in
the opposite way, that's why after all these years I have so many
problems with it and so much pain. With a lot of movements 
my jaw creacks and moves a bit which hurts a lot. There's a constant aching pressure on both hinges and lots of movements
simply aren't possible anymore. A banal thing such as licking 
your finger when there's something on it just isn't possible.
If I do that my jaw creacks and moves sidewards and it
hurts a lot. So an operation is required. My jaw needs to be
moved foreward and needs to be split in order to make it wider.
For both interventions they will bone from my thigh. 
Unfortunatly this operation cannot be done before the orthodont
repositions my entire mouth so that my bite is correct after 
the operation. This normally takes up to a year. Since I have
so much pain and a lot of movements cannot be done they
will try to do this in six months. I cannot see the orthodont sooner
than january 27th so that means I will remain in pain for at least
the comming 8 months.

Maar, eigenlijk is dat nog niet zo erg, ik weet het hoe en waarom
en ik kan die pijn wel aan. Ik heb al ergere medische problemen
gehad. Donderdag zijn we pas echt door een hel gegaan.
Mijn hondje Billy, een teckel reutje van 6 jaar werd plots
niet goed, hij at niet meer en bewoog niet veel meer. Toen we
woensdag middag van het ziekenhuis in Leuven kwamen
ging hij kreunend en jankend met bolle rug voor me zitten.
We gingen er s'avonds mee op consultatie en het bleek zijn rug
te zijn. Hij kreeg pijn medicatie en ontstekingsremmers. we
moesten hem wel nauwgezet in het oog houden, als het erger
zou worden moesten we meteen bellen en hij kreeg kooi rust.
Donderdag ochtend om 6u10 toen mijn man van zijn werk
kwam liet hij Billy plassen en hij zag dat hij moeilijk kon stappen,
hij zwalpte alsof hij dronken was. Toen ik hem om 8u10 uit
zijn bench haalde om hem te laten plassen was hij verlamt
aan de achterkant. Onmiddellijk naar de dierenarts gebeld en
toen viel de hemel op mijn nek. Ik kreeg te horen dat hij
waarschijnlijk een hernia had en dat hij enkel kans maakte
mits een operatie. Die bovendien nog eens mega duur was.
Als we voor de operatie gingen moest dat diezelfde dag ten
laatste de dag erna. Wacht je langer kan er onherroepelijke
schade optreden aan de zenuwen en is hij sowieso verlamt.
Ik werd er niet goed van, Billy is mijn baby, onze baby.
Manlief wakker gemaakt met het slechte nieuws, we hadden
een doorverwijzing gekregen naar een specialist waar we 
een afspraak maakten. Daar konden we pas terecht om 13u30
omdat hij aan het opereren was. We wisten meteen dat een
blijvende verlamming het einde van Billy betekende. Hij is er
de hond niet naar om in een karretje te zitten met zijn achterlijf.
Hij heeft een alles of niets karakter. Sommige honden slepen
hun achterlijf mee hij vertikte dat, stappen of helemaal niets.
Hij is een vrijbuiter pur sang dus als hij effectief verlamt was
betekende dat dat we hem moesten laten inslapen. Toen we 
eindelijk bij de specialist konden nam die een foto en daar
konden we al heel duidelijk op zien dat er veel kans was op een
hernia. Enig licht punt Billy had nog pijn perseptie in de poten.
Met een operatie had hij 70% kans op volledig herstel
met enkel medicatie slechts 50%. Sowieso zou er eerst een
scan moeten genomen worden om te zien hoe en waar de hernia
zat. Zitten er drie hernia's is dat einde verhaal dat opereren ze niet.
Waren het twee hernia's werd de operatie nog duurder was het
er 1 was het het gunstigste maar ook dan indien er een bloeding zou
zijn was het einde verhaal. De scan is vreselijk duur en we zouden
er voor naar Best in Nederland moeten. Het was daar en dan
beslissen. Ik kan je verzekeren dat je er niet goed van wordt van 
zo'n nieuws. We moesten eerst nog zien of we de financiering rond 
zouden krijgen. Hij maakte sowieso een afspraak voor de scan
die kon doorgaan om 9u30 de dag nadien. We reden naar huis
en hadden een uur bedenktijd, daarna zou onze plaats voor de scan
ingenomen worden door iemand anders. We belden naar Best
om de juiste prijs van de scan te weten en dat kwam natuurlijk
duurder uit dan we eerst te horen hadden gekregen. We gingen
uit van de hoogste prijs voor de scan en de hoogste prijs voor 
de operatie (indien het 2 hernia's zouden zijn) en toen begon
het rekenen en tellen.  In ieder geval, Billy is ons kindje, 
hij is nog maar zes,
we konden nog geen afscheid van hem nemen. We hebben elke
euro 3x omgedraaid en we kwamen rond, we gingen ervoor.
En dus is hij gisteren na de scan terug mee naar BelgiΓ«
gekomen en onmiddellijk geopereerd. Ik ben de hele nacht
bij hem blijven waken en hij heeft een goede nacht gehad.
Het is een zeer zware operatie daar moet hij nu eerst van herstellen.
We hebben geen garantie dat hij terug zal lopen maar we gaan er
alles aan doen. We zullen met hem moeten trainen, eerst
moet hij terug leren staan. Ik kan je verzekeren dat het dak
op je nek valt als je zo'n nieuws krijgt.

Actually, that isn't so bad. I know the how and why and I can
handle the pain. I've had far more severe medical problems
in the past. Thursday we really went through hell. Our dog
Billy, a 6 year old male dachshund suddenly wasn't well.
He didn't eat anymore, hardly moved and we came from the
hospital on wednesday at noon he came to me with a curved
back and moarning en whinening. In the evening we went to the 
vet with him and she said it was his back. So he got pain killers
and anti-inflammatories. He had to stay in his bench and if it
got worse we had to call back. Thursday at 6:10am when hubby
returned from work he took Billy outside for a wee and he
swa Billy couldn't walk proper, he was drifting about as if he
was drunk. At 8:10am I took him outside for a weewee and 
his back side was paralysed. Immediately I called the vet.
She told me it probably was a hernia and if he didn't get a
surgery he would be paralysed for good. A very expensive 
operation which needed to be performed asap if we didn't
want him to get nerve dammage. The sky fell on my head.
She gave me a phone number of a specialist and at 13:30pm
we could see him because he was in surgery. So we went there
he took a photo, examined Billy and he indeed suspected a
hernia. The good news was Billy still had pain perseption in
his legs. The specialist told us with an operation he had 70%
chance on full recovery without and with only medication he only 
had 50% chance. Before the operation we would need to drive to Holland for a scan because they need to see exactly where
the hernia is. Again a very expensive procedure. We had to decide
there and then because postponing the operation could cause
nerve damage and then it is 100% end of story. He made an
appointment for the scan that would be the next day at 9:30am
and we could go home to see if we could get the financies.
We had an hour to decide then our place for the scan would go
to someone else. At home we called Holland to find out the
exact price for the scan and ofcourse it was way more expensive
than inially told to us. We started calculating like mad man.
 Plus if the scan would 
show 3 hernia's it was end of story that's non operable, if they
would find 2 hernia's the operation would be more expensive.
So we assumed the worst case scenario and started calculating
again. As I said he is our baby and only six. We just knew
if he was parralized we had to put him down. He just isn't the
kind of dog to have restrictions in his movement. He is a
buccaneer, explorer, a free bird. We turned every euro 3 times
and got to gather the needed money. So yesterday he had his scan
he only had 1 hernia but a huge one. We drove from Holland
straight to the specialist who operated Billy immediately.
Yesterday evening we got to collect him. I stayed with him all
night because it is a very severe operation. He sleeps a lot which
is good for his recovery. He wil have to learn to stand on his
feet again and he will have to learn to walk again. We still
don't know if there was nerve damage or not. So we still don't
know if he will walk again but we will do everything within
our power to make him well again. We are not ready yet to
put him down. I can assure you it was an ordeal we went through.


Billy deze ochtend je ziet de grote pleister over zijn rug, 
daar zit de snede van de operatie.

Billy this morning, you can see the big bandaid over
his back, that's were the operation cut is.


Baby Billy 12 weken oud.
Baby Billy 12 weeks old.
Billy 1 jaar oud. Billy 1 year old.


Samen met Fieke op Corsica, dingen doen die niet mogen.
Together with our girl Fieke doing things they shouldn't.


En dan dutten, moe van de deugenieterij.
And then taking a nap, tired from all the mischief.Billy nu 6 jaar.
Billy now 6 years.

De specialist wist ons te zeggen dat hij zoveel hernia weefsel heeft
weggenomen dat het nu zeker is dat Billy geen schijn van kans had 
met medicatie alleen. Dus als we voor die optie waren gegaan
hopende dat hij bij de 50% zou zitten hadden we hem 
kwijt geweest.

The specialist told us yesterday after Billy's operation that
he had taken away so much hernia tissue that Billy wouldn't
have had a single chance with medication only. So if we 
would have chosen for that option hoping he was in the 50%
chance group it would have been for nothing.

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor al jullie steun en
lieve berichtjes en privΓ© emails dat warrdeer ik enorm.
Groetjes, Veerle x

I again want to thank you all for your support and sweet
comments and private emails.
Hugs Veerle x

vrijdag 2 december 2016

Creative Corner Challenge Retro/Vintage Winter

Lucky for me this blogpost is made in advance as I have
a lot of sad things going on right now.
Gelukkig voor mij is deze blogpost op voorhand al
klaar gemaakt omdat er een aantal trieste dingen aan de
gang zijn momenteel.


Hello there,

Creative Corner's new challenge today.
We are in the middle of winter time so that's an
obviouw theme for us but we want to see 
RETRO/VINTAGE

Hoi daar allemaal,

Creative Corner's nieuwe challenge vandaag.
We zitten midden in de winter dus dat is een logisch
thema. Maar, we willen het volgende zien:
RETRO/VINTAGE

Here's my DT inspiration card.
Hier is mijn DT inspiratie kaartje.


To join in, which I hope you will all do, hop
over to our challenge blog HERE and join in.
We'd love to see your creation.

Om mee te doen, en ik hoop dat jullie dat massaal
gaan doen, ga naar ons challenge blog HIER 
en doe lekker mee. We zien jullie creaties maar
wat graag tegemoet.

Thanks again for stopping by, for leaving me a
comment and for joining in.
See ya, hugs Veerle Xx

Van harte dank je wel om langs te komen, een
berichtje achter te laten en om mee te doen met
ons. Tot ziens, groetjes, Veerle Xx

donderdag 1 december 2016

Paars landschap - Purple landscape

Goedemorgen allemaal,

Gisteren hadden we bij de kleurenschakel Paars+Oranje waar 
we mee aan de slag moesten. Het was echt geen gemakkelijke combi maar zo interressant om te zien wat alle deelnemers
aan de kleurenschakel ermee gedaan hebben. Super tof.
Om nog een beetje in de sfeer te blijven heb ik ook vandaag 
nog een paarse kaart maar dan zonder het oranje.

Goodmorning to you all,

Yesterday we had purple+orange where we had to work with for
the colour chain. Not an easy combination to work with but it
was so interesting to see what all the participants did with it.
Super fun to see and to join in. I hope you will join in next time
aswell. Now to stay in the same atmosphere also today I have
a purple card for you but then without the orange ! LOL


De vorm is gemaakt met een Dutchdoobadoo stencil
card art. 
The shape of the card I made with a Dutchdoobadoo stencil
Card art.


De poinsettia heb ik gekleurd met Distress inkt en dan er een
glans op gelegd met een Wink of Stella pen.
The poinsettia I coloured with Distress ink and then gave it
a glimmer shine with a Wink of Stella marker.

Dat is alles voor vandaag, een korte blogpost.
Dank je wel allemaal voor jullie bezoekjes en berichtjes.
Groetjes en tot de volgende, Veerle x

That's it for today, a short blogpost. Thank you all so 
much for visiting me and leaving me a comment.
See ya, hugs Veerle x

woensdag 30 november 2016

Kleurenschakel 11 - Colour Chain 11

Hallootjes allemaal,

Terwijl deze blogpost live gaat ben ik op weg (weeral) naar het
ziekenhuis in Leuven voor mijn volgende afspraak met de 
kaakchirurg. Dus kan ik pas deze namiddag bij jullie langs 
komen.

Hi there everyone,

While this blog post goes live, I am on my way (again) to the
hospital in Leuven (long drive) for my next appointment with
the oral surgeon (is this the correct term for a surgeon who opperates
the jaw bones ?) So, that means I cannot visit you sooner than this
late afternoon.

Vandaag kleurt blogland bij alle deelnemers van de kleurenschakel
paars met oranje. Het is alweer de 11de schakel van het jaar.
Wat vliegt de tijd toch. Deze vond ik wel een hele moeilijke.
Toen ik zag welke combi we moesten gaan gebruiken had ik
echt zoiets van Oei, NEE ! Het was een combi die eerlijk gezegd
mij totaal niet aansprak, sorry Nancy S. ik wist bijgevolg ook
totaal niet wat ik ermee moest aanvangen. Maar daar is het een
uitdaging voor en dus ben ik de uitdaging aangegaan.

Today blogland colours purple with orange with all the participants
of the colour chain. It's already the 11th chain of the year. Pjew
time flies fast.
This chain was a very difficult one for me. When I saw we had
to make a card with the colours purple and orange I immediately
said Oh, NO ! It was a combination, to be honest, that wasn't
appealing to me at all. I appologize to Nancy S. who got the
choose the combo this month. So I absolutely had no idea what 
to make or do. But that's why it's a challenge ofcourse, so I took
on the challenge.

Ik heb er uiteindelijk een mannenkaart mee gemaakt. Een kaart
met een fancy fold en om een geschenkkaart in te steken.
Dus hier zijn de foto's en het zijn er wel wat. 

In the end I made a male card. A fancy fold card with a
gift card holder. So here are the pictures and there's a lot of them.Mijn basis kaart is oranje kaartkarton waarop ik paars kaartkarton
heb aangebracht. Ik heb ook nog Metal sheets koper gebruikt.
En ik heb dat gedaan omdat het koper er zo oranje uit zag.
Dus vond ik dat het wel kon, het zijn nu gewoon 2 verschillende
tinten oranje. Het mannen hoofd is een Marianne mal en dan
ook uit zo'n vel metal sheet copper gestanst.

My base card is orange cardstock on which I matted purple
cardstock. I also used metal sheets copper. I did this because in
my opinion it looked so orangy, so I thought I could get away with it. (As we are only to use orange and purple and a teeny weeny
neutrals like black and white) It appears as two different tones
of orange now. The male head is a marianne die cut out of copper
metal sheet.


Hier zie je de fancy fold al wat beter.
Here you see the fancy fold a little better.
En zo is hij helemaal opengevouwen en zie je aan de uiterst
rechtse zijde de houder waar je een geschenkkaart kan in steken.

And here it's completely folded open. And you see at the right
hand side the holder for a gift card.


Ditmaal heb ik maar 1 creatie in de opgegeven combi omdat ik
geen tijd had om er meer te maken. Ik ben weer heel benieuwd
naar al jullie creaties en ik kom straks langs hoor.
Ik ben ook benieuwd wat jullie van mijn creatie vinden.
Alvast bedankt voor je bezoekje en berichtje.
Groetjes, Veerle x
Onderaan nog even de hele lijst van alle deelnemers.

This time I only made one creation in the given combo because
I didn't have the time to make more. I am so curious to see
the creations of all the other participants and I am also very
curious to read what you think of mine.
Thank you so much for stopping by and leaving me a comment.
Hugs, Veerle x
Below the full list of all participants, so you might wish to visit them.

                                           Chantal : http://chantalcards.blogspot.be/


dinsdag 29 november 2016

Winter kaartjes/Winter Cards

Hoi allemaal,

Een paar blog berichten geleden had ik een winter kaartje
gepost met de schattige afbeelding van Marianne design met
de hertjes met oorwarmers, weet je nog. Ik heb met datzelfde
knipvel er nog een aantal gemaakt. Die wil ik hier met jullie delen.

Hi everyone,

A few blog posts ago I showed you a winter card with a
Marianne Design image the cute deer with earmuffs, 
remember ? With that same image sheet I made a few other
cards with similar designs. I'd like to share them with you
today.
Zijn deze afbeeldingen niet super schattig ?
Aren't these images the cutest ?

Wel, dat is alles voor vandaag. Een kort blog bericht ditmaal.
Vergeet niet morgen terug te komen kijken want dan gaan
bij alle deelnemers, waaronder ik, hun kaart van de kleurenschakel
online zetten. De opdracht van deze schakel gebruik paars + oranje.
Benieuwd wat ik ervan gebakken heb ? Kom dan morgen 
zeker eens kijken, wie weet kan ik je wel inspireren om met
deze kleuren ook aan de slag te gaan.

So, that's it for today. A short blog post this time.
Don't forget to come back tomorrow because every participant
including yours truly, will post their card for the color chain.
This month the two colors to be used are purple + orange.
Dying to know how I pulled this one off ? Be sure to come
back tomorrow to have a look. Who knows, maybe I can
inspire you to use this color combination too.

Dank je wel om langs te komen en een berichtje achter te laten,
dat waardeer ik enorm. Groetjes en graag tot morgen.
Veerle x πŸ˜ŠπŸ˜ƒπŸ˜ƒ

Thanks for stopping by and leaving me a little comment.
I so appreciate this gesture. Love to see you back tomorrow.
Hugs Veerle x πŸ˜ƒπŸ˜ŠπŸ˜Š

dinsdag 22 november 2016

Stempel kaartje en winters kaartje/ A stamped card & wintery card

Goedemorgen lieve mede bloggers,

Vandaag heb ik twee kaartjes om te laten zien.
Het eerste is een winters kaartje met een mooi kant en klaar
plaatje van marianne Design.
De tweede kaart is een eenvoudige stempelkaart met één van
de layered stamps setjes van Studio Light.

Goodmorning blog friends,

Today I have two cards to show you.
The first one is a wintery card with a beautiful and cute
ready-to-go card topper from Marianne design.
The second one is a simple stamped card with one of the
wonderful layered stamp sets from Studio Light.Ik ben weer heel benieuwd naar jullie reacties en ik wil meteen
ook zeggen dat ik jullie bezoekjes heel erg waardeer. En jullie
berichtjes lees ik steeds weer met heel veel plezier, dus
dank je wel daarvoor.

Once more I am very curious to read your reactions.
I also want to tell you all that I appreciate your visits
and comments a lot. I love to read your comments, so 
thank you very much.

Heel graag tot de volgende keer en hartelijke groetjes,
Veerle x

Love to see you back next time, hugs
Veerle x


Mattie 2 Marianne Design Card Toppers Mattie 2 CT1506 Layered Stamp Nr. 01

zondag 20 november 2016

ATSC # 136 Use Die Cuts/Punches

Hello there crafty friends,

Today, we at the
"Addicted To Stamps Challenge Blog"
have a new challenge for you.
# 136 Use Die Cuts and/or Punches

Hallo daar, knutsel vrienden,

Vandaag, hebben wij op het
"Addicted To Stamps Challenge Blog"
voor jullie een nieuwe wedstrijd.
# 136 Gebruik Stansjes en/of Ponsen

Here's my DT inspiration card. Afterwards some
explanation about my card.

Hier is mijn DT inspiratie kaart. Nadien wat extra
uitleg over mijn kaart.


First I used a Dutch Doobadoo stencil to draw the
shape for my card onto my green base card.
Next I hand cut the shape. Then I used a smaller
size on the stencil and drew that onto white cardstock.
Hand cut that one also. I applied two different colors.
Since it's been a while I can't remember if I used 
PanPastel or Memento. Then I stamped my images
of which some of them I heat set with EP.
I die cut the 2 trees and the grass border.

Eerst heb ik de vorm van mijn kaart getekend
met een Dutch Doobadoo stencil. Met een kleiner
formaat van de stencil heb ik nog een witte kaart gemaakt.
Dan daar mijn twee kleuren op gezet maar omdat het
al enige tijd geleden is sinds ik deze kaart maakte weet
ik niet meer of ik PanPastel heb gebruikt of Memento
inkt. Daarna heb ik mijn stempels erop gezet waarvan
sommige bewerkt zijn met embossing poeder. Als
laatste twee bomen stansjes en een gras border stans.

I would love you to join in. You can hop over to
our challenge blog HERE to upload your project.
Thanks for joining us. Love to see you next time again.
Hugs, Veerle Xx

Ik zou het zeer fijn vinden mochten jullie allemaal
meedoen met onze challenge. Je kan naar ons challenge
blog gaan door HIER te klikken.
Dank je wel om met ons mee te doen. Ik zie je heel graag
terug de volgende keer.
Hartelijke groetjes, Veerle XxRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...